Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ - 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

    ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Υπατίου ιερομ., Αυδά επ. εν Περσία, Βενιαμίν διακ., Θεοφίλου μ.»

6:30 π.μ.      Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός

5:00 μ.μ.     Μεγάλο Απόδειπνο - Κανόνες Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίου Λουκά του ιατρού – Αγιασμός (τίθενται εις προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα των Αγίων)

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Η ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως

«κρίναι ζώντας και νεκρούς» - Η τελική κρίση

Έχοντας εισέλθει ήδη, αγαπητοί μου αδελφοί, στο κεφάλαιο εκείνο του Συμβόλου της Πίστεως, που αναφέρεται στην Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, ήρθε η στιγμή να ασχοληθούμε με το περιεχόμενο της ένδοξης Θεανθρώπινης επανόδου, κατά την οποία ο Κύριος θα προβεί στην τελική κρίση όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών, ζώντων και κεκοιμημένων. Είναι πολύ σημαντικό, στο σημείο αυτό, να διευκρινίσουμε ότι η Κρίση αφορά όλους όσοι έζησαν και απέθαναν, κατά το παρελθόν, αλλά και εκείνους που την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου βρίσκονται στη ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί θα πεθάνουν τη στιγμή εκείνη και αυτοστιγμεί θα αναστηθούν, προκειμένου να κριθούν, δεδομένου ότι πρέπει να βιώσουν όλοι οι άνθρωποι την ανάσταση των νεκρών, η οποία προσδοκάται ασφαλώς και δογματίζεται σαφώς, όπως θα δούμε περί το τέλος του Συμβόλου της Πίστεως.

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

O    Καθημερινά στο Ναό μας τελούνται:

- ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός στις 6:30

- το Μεγάλο Απόδειπνο στις 17:00

O    Κάθε Δευτέρα μαζί με το Μεγάλο Απόδειπνο ψάλλονται οι κανόνες του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγ. Λουκά

O    Κάθε Τρίτη μαζί με το Μεγάλο Απόδειπνο ψάλλεται ο κανόνας των Αγ. Κυπριανού και Ιουστίνης

O    Κάθε Τετάρτη το πρωί τελείται Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στις 6:30

O    Κάθε Τετάρτη μαζί με το Μεγάλο Απόδειπνο ψάλλεται ο κανόνας του Αγ. Παρθενίου

O    Κάθε Τετάρτη το βράδυ τελείται Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στις 20:30

O    Κάθε Πέμπτη μαζί με το Μεγάλο Απόδειπνο ψάλλεται ο κανόνας στην Παναγία την Τριχερούσα και ακολουθεί ομιλία

O    Κάθε Παρασκευή το πρωί τελείται Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στις 7:00

O    Κάθε Παρασκευή τελούνται τρεις ακολουθίες Χαιρετισμών στις 17:15, στις 19:15 και στις 21:15

O    Κάθε Παρασκευή τελείται Ιερά Αγρυπνία, στις 22:15 - 00:15

O    Κάθε Σάββατο τελούνται 7:00 - 9:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία

O    Κάθε Σάββατο μετά τον Εσπερινό πραγματοποιούνται ομιλίες

O    Κάθε Κυριακή τελούνται:

- 6:45 - 10:00         Όρθρος και Θεία Λειτουργία

- 10:30 - 11:30       Β΄ Θεία Λειτουργία

- 17:00       Κατανυκτικός Εσπερινός

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 24 - 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014


    ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Αρτέμωνος ιερομ., Παρθενίου Κων/πόλεως, Ζαχαρίου»

7:00 π.μ.      Όρθρος - Ώρες

5:00 μ.μ.     Εσπερινός

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Η ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως.
«και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης» - Η Δευτέρα παρουσία


Στις έσχατες ημέρες της ανθρώπινης ιστορίας, αγαπητοί μου αδελφοί, μάς μεταφέρει το Σύμβολο της Πίστεως, μετά την ομολογία περί της Αναλήψεως του Θεανθρώπου. Ο λόγος, πλέον, περνά στην Δευτέρα και ένδοξη Παρουσία του Χριστού, για την οποία ο Ίδιος μίλησε στους ανθρώπους, είτε μέσα από τις Παραβολές Του (Παραβολή του Καλού Σαμαρείτου, Παραβολή των ταλάντων, Παραβολή των δέκα παρθένων), είτε κυριολεκτικώς. Στη δεύτερη περίπτωση ο Κύριος περιγράφει σαφώς την επάνοδό Του, μετά δόξης και δυνάμεως, με τη συνοδεία πλήθους Αγγελικών ταγμάτων, η οποία αντιδιαστέλλεται με την πρώτη εμφάνισή Του, «όταν μεν εκ Παρθένου σαρκωθείς ήλθεν εις τον κόσμον, ήλθε και εφάνη με υπερβολικήν πτωχείαν και ταπεινότητα…».

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

O    Καθημερινά στο Ναό μας τελούνται:

- ο Όρθρος, οι Ώρες και ο Εσπερινός στις 6:30

- το Μεγάλο Απόδειπνο στις 17:00

O    Κάθε Δευτέρα μαζί με το Μεγάλο Απόδειπνο ψάλλονται οι κανόνες του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγ. Λουκά

O    Κάθε Τρίτη μαζί με το Μεγάλο Απόδειπνο ψάλλεται ο κανόνας των Αγ. Κυπριανού και Ιουστίνης

O    Κάθε Τετάρτη το πρωί τελείται Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στις 6:30

O    Κάθε Τετάρτη μαζί με το Μεγάλο Απόδειπνο ψάλλεται ο κανόνας του Αγ. Παρθενίου

O    Κάθε Τετάρτη το βράδυ τελείται Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στις 20:30

O    Κάθε Πέμπτη μαζί με το Μεγάλο Απόδειπνο ψάλλεται ο κανόνας στην Παναγία την Τριχερούσα και ακολουθεί ομιλία

O    Κάθε Παρασκευή το πρωί τελείται Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στις 7:00

O    Κάθε Παρασκευή τελούνται τρεις ακολουθίες Χαιρετισμών στις 17:15, στις 19:15 και στις 21:15

O    Κάθε Παρασκευή τελείται Ιερά Αγρυπνία, στις 22:15 - 00:15

O    Κάθε Σάββατο τελούνται 7:00 - 9:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία

O    Κάθε Σάββατο μετά τον Εσπερινό πραγματοποιούνται ομιλίες

O    Κάθε Κυριακή τελούνται:

- 6:45 - 10:00         Όρθρος και Θεία Λειτουργία

- 10:30 - 11:30       Β΄ Θεία Λειτουργία

- 17:00       Κατανυκτικός Εσπερινός

 

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 17 - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

 

    ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Αλεξίου ανθρ. του Θεού, Θεοστηρίκτου ομολ., Μαρίνου & Παύλου»

6:30 π.μ.      Όρθρος - Ώρες - Εσπερινός

5:00 μ.μ.     Μεγάλο Απόδειπνο - Κανόνες Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίου Λουκά του ιατρού (τίθενται εις προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα των Αγίων)

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ B΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

Η ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως

«και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός» - Η Ανάληψη του Χριστού (Β΄)

Στην σημερινή μας ομιλία, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στην Ορθόδοξη ομολογία περί της Αναλήψεως του Κυρίου, όπως διασώζεται στο Σύμβολο της Πίστεως. Ο Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς και εκάθησε στα δεξιά του Πατρός. Πρόκειται, ασφαλώς, για εικόνα ανθρωποπαθή, που δεν πρέπει να ερμηνεύεται κατά γράμμα, αλλά με συμβολικό τρόπο. «Μετά την Ανάληψη, η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Χριστού, οδηγήθηκε στον θρόνο του Θεού και ο Θεός Πατέρας την ετοποθέτησε «εκ δεξιών» Του, που σημαίνει ότι τής έδωσε την πρώτη θέση στην τιμητική ιεραρχία του ορατού και αοράτου κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι η θεωμένη ανθρώπινη φύση πήρε ανώτερη θέση και από την θέση των αγίων Αγγέλων· ανώτερη και από αυτή των Χερουβείμ και Σεραφείμ, των αγγελικών δηλ. τάξεων που βρίσκονται κοντά στον θρόνο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει σαφώς: ο Χριστός εκάθησεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης (του Θεού Πατρός) εν υψηλοίς… κρείττων γενόμενος των αγγέλων.